1. Larisa Şavga, prof. univ., dr. hab., rector, UCCM (Republica Moldova), copreşedinte
 2. Alexandu Stratan, prof. univ, dr. hab., director, INCE (Republica Moldova), copreşedinte
 3. Căpăţînă Sofia, conf. univ., dr., prorector, UCCM (Republica Moldova)
 4. Liliana Dandara, conf. univ., dr., prorector, UCCM (Republica Moldova)
 5. Ivana Plazibat, conf. univ., dr., Universitatea din Split (Croaţia)
 6. Jelena Vidović, conf. univ., dr., Universitatea din Split (Croaţia)
 7. Ana Beatriz Hernandez Lara, conf. univ., dr., Universitatea Rovira i Virgili (Spania)
 8. Neculai Lupu, prof. univ., dr., rector, Universitatea „George Bacovia” (România)
 9. Andrei Octavian Paraschivescu, conf. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)
 10. Teodor Păduraru, cercet. şt. pr. II., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. Zane”, Iaşi (România)
 11. Marilena Doncean, cercet. şt. pr. III., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. Zane”, Iaşi (România)
 12. Cristian-Marian Barbu, prof. univ., dr., Universitatea Artifex, Bucureşti (România)
 13. Virginia Cucu, conf. univ. dr., Universitatea Artifex, Bucureşti (România)
 14. Bogdan Semak, prof., dr. hab., prorector, Universitatea de Comerţ şi Economie din Lvov (Ucraina)
 15. Natalia Seghedina, conf. univ., dr., prorector, Universitatea Cooperatistă, Economie şi Drept, Belgorod (Federaţia Rusă)
 16. Galina Semenenko, conf. univ., dr., şef catedră, Universitatea Cooperatistă, Economie şi Drept, Belgorod (Federaţia Rusă)
 17. Svetlana Lebedeva, prof. univ., dr. hab., rector, Universitatea de Economie şi Comerţ a cooperaţiei de consum (Belarus)
 18. Andrey Bobovich, conf. univ., dr., prorector, Universitatea de Economie şi Comerţ a cooperaţiei de consum (Belarus)
 19. Oleksiy Nestulia, prof. univ., dr.hab., rector, Universitatea de Economie şi Comerţ din Poltava (Ukraina)
 20. Serhii Harkusha, prof. univ., dr.hab., prorector, Universitatea de Economie şi Comerţ din Poltava (Ukraina)
 21. Timuş Angela, conf. univ., dr., secretar ştiinţific, INCE (Republica Moldova)
 22. Tuhari Tudor, prof. univ., dr. hab., UCCM (Republica Moldova)
 23. Petrovici Sergiu, prof. univ., dr. hab., UCCM (Republica Moldova)
 24. Fuior Elena, prof. univ., dr., şef departament, UCCM (Republica Moldova)
 25. Muştuc Svetlana, conf. univ., dr., decan, UCCM (Republica Moldova)
conference.uccm.md